Tisdag 24/1 Grupper

Idag har vi så smått börjat med våra nya grupper. Tanken är att vi kommer att dela barnen i tre mindre grupper några gånger i veckan för att dels kunna jobba i mindre barngrupp och även för att kunna anpassa vårt pedagogiska arbete efter barnens utveckling, ålder och kunskap.

Barnen är delade i en grupp med de äldsta barnen på villervalla (-11,-12,-13) och två grupper som är blandade med barn från de två yngre åldersgrupperna (-14,-15).

De äldsta barnen lekte ”Kims lek”, en lek där man har ett antal föremål på bordet, barnen får blunda och en av sakerna tas bort, vilken? De tränade på färger, antal och enklare addition och subtraktion med hjälp av bilar och andra leksaker som barnen dagligen leker med.

16244356_10154516554993860_1047507820_n    16244412_10154516554888860_2111738747_n 16295498_10154516554853860_1872301748_n    16295578_10154516554913860_1782721964_n

I läroplanen för förskolan står det bland annat: ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring” (Lpfö 98/16)

Båda de yngre grupperna hade varsin sångstund och i den ena gruppen ritade vi och tränade lite på de olika färgerna.

16251151_10212395737913288_1712387822_o         16251449_10212395737833286_1010772283_o

I läroplanen står det även att ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp/…/” samt att ”förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga” (Lpfö 98/16)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.