Bubblorna har rytmik

De yngre barnen utforskar, undersöker och upptäcker mycket med hjälp av olika estetiska uttrycksformer. Här har de sång och rytmik.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att:

”Utveckla sin förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.”

”Upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker”

”Få nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper”

-lpfö 18

Skräpmonster

Barnen i nyckelpigegruppen arbetar med hållbar utveckling. De tar hjälp av ”skräpmonsterna” och just nu har de fokus på monstret ”plastis” som älskar plast. De undersöker vad för plast som finns på förskolan, vad som händer med plast när de kastas i naturen och när det källsorteras.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

”Förmåga att upptäcka, reflektera över att ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen”

”Växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället”

-Lpfö 18

Matematik

Idag var det äntligen dags att samlas i Väpplarnagruppen igen.
Nytt år och nytt ämne, nu ska vi arbeta med den gula väpplaren som står för Matematik .
Vi började med att prata tillsammans med barnen om vad matematik egentligen är. ”Siffror” och ”Att räkna” sa de direkt. Efter en stund hade vi kommit fram till att matematik är massor med olika saker. Saker som de gör varje dag! Räkna, siffror, sortera, former, mönster, mängd och antal m.m.

Vi började med en räkneramsa där vi tränar 10-tal, vad kommer egentligen efter 29? 20-10? Eller?
Vi hann också med att prova lägga klossar efter mönster och att para ihop siffra och tärningsprickar med rätt antal björnar.

Så roligt och barnen kan redan SÅ mycket.

Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla

”Förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta”

”Förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar”

”Förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp”

-lpfö 18