Matematik

Idag var det äntligen dags att samlas i Väpplarnagruppen igen.
Nytt år och nytt ämne, nu ska vi arbeta med den gula väpplaren som står för Matematik .
Vi började med att prata tillsammans med barnen om vad matematik egentligen är. ”Siffror” och ”Att räkna” sa de direkt. Efter en stund hade vi kommit fram till att matematik är massor med olika saker. Saker som de gör varje dag! Räkna, siffror, sortera, former, mönster, mängd och antal m.m.

Vi började med en räkneramsa där vi tränar 10-tal, vad kommer egentligen efter 29? 20-10? Eller?
Vi hann också med att prova lägga klossar efter mönster och att para ihop siffra och tärningsprickar med rätt antal björnar.

Så roligt och barnen kan redan SÅ mycket.

Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla

”Förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta”

”Förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar”

”Förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp”

-lpfö 18

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.