Bubblorna har rytmik

De yngre barnen utforskar, undersöker och upptäcker mycket med hjälp av olika estetiska uttrycksformer. Här har de sång och rytmik.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att:

”Utveckla sin förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.”

”Upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker”

”Få nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper”

-lpfö 18

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.