Personal

Vi som arbetar på Villervalla

Christel Sandberg  – Förskollärare och rektor

Camilla Halvardsson  – Förskollärare och ställföreträdande rektor

Sara Andersson – Förskollärare

Marika Larsson – Förskollärare

Elin Ingvarsson – Barnskötare

Carolin Åkerman – Barnskötare

Våra vikarier:

Ingela Hederström

Rita Tannous

Filip Sandberg