Skräpmonster

Barnen i nyckelpigegruppen arbetar med hållbar utveckling. De tar hjälp av ”skräpmonsterna” och just nu har de fokus på monstret ”plastis” som älskar plast. De undersöker vad för plast som finns på förskolan, vad som händer med plast när de kastas i naturen och när det källsorteras.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

”Förmåga att upptäcka, reflektera över att ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen”

”Växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället”

-Lpfö 18

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.