Bubblorna har rytmik

De yngre barnen utforskar, undersöker och upptäcker mycket med hjälp av olika estetiska uttrycksformer. Här har de sång och rytmik.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att:

”Utveckla sin förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.”

”Upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker”

”Få nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper”

-lpfö 18

Skräpmonster

Barnen i nyckelpigegruppen arbetar med hållbar utveckling. De tar hjälp av ”skräpmonsterna” och just nu har de fokus på monstret ”plastis” som älskar plast. De undersöker vad för plast som finns på förskolan, vad som händer med plast när de kastas i naturen och när det källsorteras.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

”Förmåga att upptäcka, reflektera över att ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen”

”Växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället”

-Lpfö 18

Matematik

Idag var det äntligen dags att samlas i Väpplarnagruppen igen.
Nytt år och nytt ämne, nu ska vi arbeta med den gula väpplaren som står för Matematik .
Vi började med att prata tillsammans med barnen om vad matematik egentligen är. ”Siffror” och ”Att räkna” sa de direkt. Efter en stund hade vi kommit fram till att matematik är massor med olika saker. Saker som de gör varje dag! Räkna, siffror, sortera, former, mönster, mängd och antal m.m.

Vi började med en räkneramsa där vi tränar 10-tal, vad kommer egentligen efter 29? 20-10? Eller?
Vi hann också med att prova lägga klossar efter mönster och att para ihop siffra och tärningsprickar med rätt antal björnar.

Så roligt och barnen kan redan SÅ mycket.

Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla

”Förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta”

”Förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar”

”Förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp”

-lpfö 18

MASSAGESAGA

Vila och återhämtning är viktigt för att kunna växa och utvecklas.

Efter lunch sover en del av barnen. Med de barn som är vakna har vi alltid en stunds nedvarvning och lugn och ro. Då brukar vi läsa böcker, lyssna på avslappningssagor eller göra massagesagor. Detta är något som både stora och små uppskattar och det ger ett skönt avbrott innan leken är i full gång igen.

Här gör barnen massagesagan ”myran”.

DEN MAGISKA TRÄDGÅRDEN

Andra boken som dinosaurierna har läst i vår är ”Den magiska trädgården”. Den leder oss in på diskussioner kring årstider, växter och djur samt hur årstiderna påverkar oss och vår omvärld. Vad händer runt om kring oss nu när det är vår?

Vi tar oss ut i vår närmiljö och utforskar skogens djur och natur. Vi hittar spindlar, sniglar, myror och nyckelpigor.

I gräset hittar vi massor av maskrosor. Vad händer med de ”vita maskrosorna” när vi blåser på dem? Barnen vet att det är små frö som flyger iväg i vinden för att bli nya maskrosor.


VATTENMOLEKYLER

På temat vatten har vi gjort olika experiment.

Vi har bland annat undersökt vattenmolekyler. Vilken molekyl är snabbast? Kall eller varm?

De varma vattenmolekylerna rör sig snabbare än de kalla. Detta går att se väldigt tydligt då färgen i det varma glaset virvlar runt och rör mycket på sig medan färgen i det kalla vattnet rör sig långsammare samt lägger sig på botten av glaset.

HAVET

I vår har de äldre barnen i dinosauriegruppen jobbat med kortare teman.

Ett av dessa har varit Havet. I vårt arbete med miljön har vi tittat närmre på nedskräpning i våra vatten och därifrån kom vi sedan vidare till att prata om våra hav.

Vi har läst boken ”På skattjakt i havet” och tittat mycket på vår jordglob.
Detta har gett oss möjligheter till många intressanta diskussioner kring hav/land/djur tillsammans med barnen. De har massor av frågor som vi undersöker och letar svar på.

Vi skapar ett eget hav av ett stort lakan och barnen får testa sig fram hur vi skulle färga lakanet blått. Barnen ritar fiskar, båtar m.m som de vill ska finnas i vårt eget hav. De är noga med att vårt eget hav ska vara helt utan skräp.

VI HÅLLER SVERIGE RENT

Barnen på villervalla är riktiga miljöhjältar!

De sopsorterar, återvinner, återbrukar och samlar skräp i vår närmiljö. Barnen är engagerade, intresserade och har så mycket kunskap kring miljö och hur nedskräpning påverkar den och allt som lever på vår jord.
Vi jobbar med ”skräpsamlarmonster” och de har blivit en naturlig del i barnens vardag på förskolan.

”Ta hand om miljön, låt den vara grön”